Veteranski nogomet

  Novosti         15.06.2022.

Poštovani kolege i sportski prijatelji,

 

Izvršni odbor HNS-a je na sjednici od 6.lipnja , na prijedlog komisije za veteranski nogomet , usvojio 2 dokumenta koji se nalaze u prilogu ovog maila, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o statusu igrača i registracijama te izmijenjene Osnove natjecanja veteranskog nogometa HNS-a.

Neposredni povod izmjene dosadašnjih dokumenata, a na neki način i osnovnih pravila veteranskog nogometa, koja su egzistirala od 1971.godine, a tijekom desetljeća nadopunjavana, leži u činjenici da se iz niza podataka vidjelo, da je dobna granica od 33 godine postala preniska, jer je biološki razvoj igrača pokazao da su puno duže aktivni u seniorskom nogometu te da je priljev mlađih igrača u odnosu na odljev veteranskih igrača starijih od 45 godina sve manji, čime smo u zadnjim godinama izgubili 20% klubova i registriranih igrača veterana. Također u mnogim sredinama, unatoč svim naporima, jednostavno nije bilo moguće pokrenuti organizirano natjecanje veterana u sklopu ŽNS-a.

 

Sve te činjenice i promišljanja dovela su do priloženih izmjena koje stupaju na snagu 01.07.2022.godine, koje ćemo u nastavku pokušati pojasniti:

 

  1. Kao nova dobna granica za igranje veteranskog nogometa od nove natjecateljske godine, određuje se navršenih 36 godina života, odnosno preciznije kako kaže Pravilnik, novi igrači u veteranskom nogometu moći će se registrirati i nastupati u natjecateljskoj godini u kojoj navršavaju 37 godina (npr u natjecateljskoj godini 2022/23 igrači rođeni 30.06.1986. i stariji)
  2. Svi novoregistrirani igrači i svi oni do sada registrirani veterani, koji zadovoljavaju ovu dobnu granicu od nove natjecateljske godine, moći će u svojem klubu paralelno igrati za kategoriju seniora i veterana i biti će kao takvi prebačeni iz posebnog registra igrača veterana u osnovni registar igrača te će to pravo paralelnog nastupa za svoj klub ostvarivati istom  jedinstvenom sportskom iskaznicom
  3. Igrači veterani koji će biti registrirani zaključno s 30.06.2022.godine, dakle prije stupanja na snagu novog Pravilnika, a mlađi su od nove dobne granice, ostati će registrirani u svojim klubovima i dalje u posebnom registru igrača veterana (na sportskoj iskaznici i dalje će stajati oznaka veteran), i moći će u svojem klubu nastupati isključivo za kategoriju veterana, do natjecateljske godine, u kojoj će navršiti 37 godina. COMET sustav će automatski svake godine 01.07. prebacivati igrače koji će navršavati 37 godina iz registra igrača veterana u osnovni registar igrača i oni će od tog trenutka steći pravo igranja i za kategoriju seniora u svom klubu.
  4. Igrači veterani koji ne zadovoljavaju novu dobnu granicu i nalaze se u posebnom registru igrača veterana, moći će ostvariti prijelaz samo u drugi veteranski klub, ali ako se u međuvremenu vrate u seniore nekog kluba, neće im biti omogućen povratak i nastup za veterane do natjecateljske godine u kojoj navršavaju 37 godina.

 

Sve ove izmjene u funkciji su revitalizacije veteranskog nogometa i alat u rukama ljudi koji brinu o veteranskom nogometu pri županijskim nogometnim savezima, kako bi uspješnije pokretali i organizirali veteranska natjecanja, naročito u sredinama , u kojima zbog malog broja igrača po klubovima, igrači radije biraju igrati seniorski nogomet, iako su već duboko u veteranskim godinama te su za veterane igrali neorganizirano u tzv. divljim ligama. Također, ovim promjenama očekujemo smanjen odljev igrača starijih od 45 godina, koji su odustajali od veterana, jer se nisu mogli fizički nositi s mlađahnim igračima.

 

Pozivamo Vas i molimo ovim putem da proslijedite ovaj dopis svojim komisijama za veteranski nogomet, kako bi sa sadržajem istog bili upoznati voditelji, igrači i budući igrači veterani, koji je i u ovom trenutku uvjerljivo najjači veteranski pokret uopće, obzirom na udio veteranskih klubova i igrača, u ukupnoj populaciji registriranih nogometaša.

 

Za sve nejasnoće i upite, tajnik komisije za veteranski nogomet stoji Vam na raspolaganju, kao i članovi komisije za veteranski nogomet iz Vaših nogometnih središta.

 

S poštovanjem,

Robert Uroić-091 4961 904

 

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije za veteranski nogomet na
sjednici održanoj 06. 06. 2022. donio


Osnove natjecanja veteranskog nogometa Hrvatskog nogometnog saveza


Članak 1.
Komisija za veteranski nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza (u daljem tekstu
Komisija), koordinator je natjecanja veteranskog nogometa u Hrvatskoj. Komisija organizira završna
prvenstva (turnirski) u nogometu i malom nogometu, na kojima se prvaci i(li) predstavnici pojedinih
županijskih nogometnih saveza (u daljem tekstu ŽNS), natječu za prvaka Hrvatske u određenoj
natjecateljskoj godini. Komisija određuje Uvjete i Propozicije natjecanja svakog pojedinog prvenstva,
sukladno prijavama momčadi za isto.


Članak 2.
Svi ŽNS-i u kojima se odvija natjecanje trebaju provoditi natjecanje u skladu s ovim Osnovama, a za
sve što njima nije obuhvaćeno vrijede propisi HNS-a i ŽNS-a.


Članak 3.
ŽNS-i trebaju izabrati svoju komisiju za veteranski nogomet, koja rukovodi natjecanjima veteranskog
nogometa u pojedinom ŽNS-u i predlaže tijela natjecanja izvršnom odboru pojedinog ŽNS-a, sukladno
Statutu (Povjerenik za natjecanje, Povjerenik za suđenje, Disciplinski sudac, Komisija za žalbe…).


Članak 4.
Prvenstvo se u svim ŽNS-ima u pravilu odvija po dvostrukom bod sustavu u dva dijela
(jesen/proljeće), a samo vrijeme održavanja tijekom godine, određuju nadležna natjecateljska tijela.
Natjecanje treba organizirati sukladno broju prijavljenih klubova, ali niti jedna liga ne može brojiti
više od 16 klubova. Svaki ŽNS odlučuje o broju rangova natjecanja na svom području. ŽNS-i koji zbog
manjeg broja klubova ili iz razloga nemogućnosti odigravanja natjecanja, zbog većih udaljenosti
između klubova sudionika, mogu natjecanje organizirati i turnirskim načinom (jedan turnir ili više
njih). Susjednim ŽNS-ima dopušteno je i organiziranje međužupanijske lige, ako je to jedini način da
se klubovi unutar određenog ŽNS-a uključe u natjecanje veterana. U tom slučaju ŽNS-i čiji klubovi
igraju u tako organiziranoj ligi, dogovaraju sve detalje oko provođenja natjecanja, u skladu s ovim
Osnovama i propisima HNS-a.


Članak 5.
Prvenstvenu utakmicu veterana mogu igrati samo igrači, koji su uredno registrirani sukladno
Pravilniku o statusu igrača i registracijama HNS-a.


Članak 6.
Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu te liječnički pregled koji
vrijedi 6 (šest) mjeseci i upisan je u COMET sustav HNS-a.


Članak 7.
Prvenstvene utakmica veterana igraju se na registriranim nogometnim igralištima od strane ŽNS-a s
dimenzijama, koje odgovaraju natjecanjima županijskog ranga za seniore. Prvenstvene utakmice
veterana igraju se 2x40 minuta, s pauzom u poluvremenu 5-10 minuta. Preporučeni dan za
odigravanje veteranskih utakmica, što je ujedno i 50-godišnja tradicija, je ponedjeljak, ali pravo je
ŽNS-a da natjecanje organizira i drugim danima.


Članak 8.
Prije prvenstvene utakmice, domaćin je dužan pripremiti igralište prema Pravilima nogometne igre i
propisima HNS-a..


Članak 9.
Na svim utakmicama potrebno je voditi zapisnik, u koji se može upisati do 20 igrača za nastup i
označiti početnih 11 igrača. Svi igrači upisani u zapisnik, mogu na utakmici i nastupiti, a izmjene igrača
se obavljaju „leteći“.


Članak 10.
ŽNS-i donose propozicije natjecanja, koje ne smiju biti u suprotnosti s ovim Osnovama, izrađenim
temeljem odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Pravilnika o statusu igrača i registracijama
HNS-a.


Članak 11.
Sve prvenstvene utakmice sude ispitani suci koje određuje nadležno tijelo ŽNS-a. Zbog smanjenja
troškova ili nedovoljnog broja raspoloživih sudaca, pojedini ŽNS može odrediti da utakmice sudi samo
glavni sudac.


Članak 12.
Članarinu i druge financijske uvjete za natjecanje određuje ŽNS.


Članak 13.
Za sve što nije obuhvaćeno ovim Osnovama, vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima i
Pravilnika o statusu igrača i registracijama te ostalih propisa HNS-a.


Članak 14.
Propozicije veteranskog natjecanja pojedinog ŽNS-a, potrebno je dostaviti Komisiji za veteranski
nogomet IO HNS-a, prije početka natjecanja.


Članak 15.
Tumačenje ovih Osnova u nadležnosti je Komisije za veteranski nogomet.


Članak 16.
Ove Osnove stupaju na snagu danom osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.


Solin, 06. 06. 2022. Predsjednik Marijan Kustić, v.rNaše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće