Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   19.05.2021.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 25. KOLA

NK Mladost Čač: D. Petković

NK Mladost M: A. Keler

NK Slavonija: M. Pelikan

NK Sloga: P. Turković, D. Cigler, M. Duspara, D. Duspara, P. Kratz

NK Rezovac: D. Kovačević

NK Mikleuš: D. Škrlin

NK Graničar Bušetina: K. Petrinić

NK Ćeralije: K. Djorđević, J. Jaković, D. Lejčić, D. Jozić

NK Voćin: I. Gusić

NK Borova: R. Karačić

NK Gradina: M. Čađavčan

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Graničar Bušetina: Ronald Jagica 4034

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Graničar Bušetina: Igrač Ronald Jagica (4034)   na temelju članka 50.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 26.  KOLU

NK Rezovac: D. Kovačević

 NK Sloga: D. Duspara

NK Graničar Bušetina: K. Petrinić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Sloga Zdenci: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 20. KOLA

NK Sokol: A. Haić, K. Biondić

NK Croatia: J. Peterfi, N. Ciglenec

NK Dinamo KD: J. Iličić, S. Rajnović, H. Đurašević, L. Poljak

NK Lukač 05: M. Bauman, M. Tomšić, Z. Filipović, T. Škvarić, R. Giba, I. Topić

NK S. Đurađ: I. Čavarušić

NK Podgorje: M. Krmpotić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Podgorje: Matija Horvat 2101

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Podgorje: Igrač Matija Horvat (2101)   na temelju članka 56.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 21.  KOLU

NK Lukač 05: I. Topić, M. Bauman, Z. Filipović, M. Tomšić

NK Podgorje: M. Krmpotić

NK Sokol: A. Haić, K. Biondić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Lukač 05: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Napredak: Na temelju članka 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv kluba zbog neopravdanog nedolaska na utakmicu stalnog natjecanja. Molimo klub da u roku od tri dana od dana objave dostavi dopunsko izvješće o razlozima ne dolaska na odigravanje utakmice stalnog natjecanja.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Dinamo J: F. Javorović, Ž. Lukinić, K. Zebec

NK Munja: F. Bošnjak

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 13.  KOLU

NK Crnac: B. Biondić

NK Standard: T. Mihalić

 NK Mladost B: B. Dmitrović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Sloga DS: I. Podravac

NK Aršanj: B. Rašeta, M. Filipović, H. Filipović

NK Turnašica: L. Lach, I. Kovač

NK Slaven: A. Šaka

NK S. Brezovica: M. Kufner

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Slaven: Josip Zadecki 390024

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Slaven: Igrač Josip Zadecki (390024)   na temelju članka 50.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

NK S. Brezovica: M. Kufner

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Slavonac: T. Nikolaus

NK Meljani: G. Kočiš, D. Krpačić, Z. Main

NK Krčevine: M. Oužecky, A. Eršegović

NK Kozice: G. Hetrih, M. Božić,M. Filipović, J. Hetrih, B. Zagorac, I. Medved

NK Grabić: J. Špoljarić, D. Bejuk, D. Barišić

NK Krčevine: T. Drača, B. Karamarković

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

NK Kozice: M. Filipović, M. Božić

Nk Grabić: D. Barišić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Kozice: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 16. KOLA

NK Papuk: D. Pavoković

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 17.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 15. KOLA

NK Papuk: D. Pavoković

NK Sloga Z: M. Rister

NK Mladost M: M. Dorčak-12, M. Miklošević, D. Jakišić

NK Voćin: R. Puharić, I. Barić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Sloga Z: Ivan Jelenčić 8512, Patrik Marenić 4638

NK Mladost Čač: Marin Zuanović 6961, Marko Grabovac 8244

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Sloga Z:  Igrač Ivan Jelenčić (8512)   na temelju članka 57.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

NK Sloga Z:  Igrač Patrik Marenić (4638)   na temelju članka 57.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

NK Mladost Čač:  Igrač Marin Zuanović (6961)   na temelju članka 57.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

NK Mladost Čač:  Igrač Marko Grabovac (8244)   na temelju članka 57.  DP HNS  kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna započinje teći dana 10.05.2021.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 16.  KOLU

NK Voćin: I. Barić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -SENIORI-KUP 1/4

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA . KOLA

Nk Borova: I. Jugović

NK Papuk: S. čavić

NK Graničar Bušetina: A. Fučkar

NK Pitomača: M. Reščić, L. Skoko, M. Babić

NK Sloga Z: D. Stjepić, D. Duspara, M. Topolovec, P. Marenić

NK Suhopolje: G. Palčić, E. Kirin, S. Jagarinec, M. Nemet

NK Podravac S: J. Zajček

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U .  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Sloga Zdenci: 300,00 kazna

NK Voćin: 300,00 kazna

NK Mladost 1930: 1050,00 -20 kolo

NK Gradina: 1000,00 -19 kolo

NK Rezovac: 300,00kazna+1020,00 -21 kolo

NK Mikleuš: 600,00   kazna

NK Bilogora 1947: 170,00 (Đurđević)

NK Lukač 05: 300,00 kazna

NK Došk: 250,00 (Borbaš)

NK Kozice: 300,00 kuna -kazna

NK Meljani: 500,00 kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 130,00 kazna dio+1.000,00 kazna

NK Papuk: 300,00 kazna-juniori

NK Slatina: 300,00 kazna+830,00-dug ŽNS(2020)

NK Meljani:1610 kn-dug prema savezu

NKGrabić:1970 kn-dug prema Savezu

NK Kozice:1625 kn-dug prema Savezu

NKOtrovanec:1600 kn-dug prema Savezu

NKTurnašica:1650 kn –dug prema Savezu

NK Stara Brezovica:1875 kn-dug prema Savezu

NKOrešac:1340 kn-dug prema Savezu

NK Brana:1850 kn-dug prema Savezu+180,00 (Đurđević)

NK Dinamo(J) :2200 kn-dug prema Savezu

NKZrinski:2545 kn-dug prema Savezu

NKMunja:2275 kn-dug prema Savezu

NK Crnac:1735 kn-dug prema Savezu+240,00 (Borbaš)

NKBilogora 1947:3050 kn-dug prema Savezu

NKNapredak:2580 kn-dug prema Savezu+ 260,00 (Borbaš)

NKSokol:3580 kn-dug prema Savezu

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

 

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.