Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   05.05.2021.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 23. KOLA

NK Mikleuš: J. Jančić, I. Ivičić, I. Marjanović, D. Kokoška

NK Ćeralije: R. Perić, D. Lejčić, D. Jozić

NK Slavonija: Dorian Bogati, Dominik Bogati

NK Borova: D. Kozlinger, R. Karačić, D. Šamec

NK Graničar Bušetina: K. Pelko

NK Rezovac: S. Iharoš, S. Buzuk, D. Kovačević, J. Oršulić, P. Bazijanac

NK Gradina: D. Dujmović, M. Čađavčan, M. Šoštar, A. Jugović

NK Mladost Čač: T. Jusup, M. Šimek, M. Hečimović

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Mikleuš: Renato Škulj 72206

NK Borova: Dario Šamec 9083

NK Graničar Bušetina: Mateo Fučkar 556

NK Podravac: Tomislav Sopjanac 70894, Mario Tolo 81288

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Mikleuš: Igrač Renato Škulj (72206)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Borova: Igrač Dario Šamec (9083)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Graničar Bušetina: Igrač Mateo Fučkar (556)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Podravac: Igrač Tomislav Sopjanac (70894)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Podravac: Igrač Mario Tolo (81288)   na temelju članka 20.  DP HNS  ukida se automatska suspenzija zato što igrač nije učinio prekršaj zbog kojeg je isključen.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 24.  KOLU

NK Mladost M: N. Markanović

NK Graničar Bušetina: K. Pelko

NK Rezovac: S. Buzuk

NK Gradina: M. Šoštar, M. Čađavčan

NK Ćeralije: D. Jozić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Mikleuš: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Rezovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 18. KOLA

NK S. Đurađ: L. Funko

NK Lukač 05: V. Taušan, M. Taušan, D. Pakšec

NK Drava: J. Draganić, M. Mijatović, L. Paulović

NK Dinamo KD: H. Đurašević

NK Bilogora 1947: D. Papić

NK Kladare: M. Radelić

NK Mladost V: M. Komar, I. Jurić

NK Podgorje: M. Jurković

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 19.  KOLU

NK Mladost V: I. Jurić

NK Drava: L. Paulović, M. Mijatović

NK Lukač 05: D. Pakšec, V. Taušan

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Došk: M. Kolar, M. Sezbenji

NK Crnac: Ž. Ivić, M. Zrinšak

NK Plavi: S. Nika, J. Bingula, Ž. Gojmerac

NK Mladost B: F. Mlinarić, D. Vilček

NK Standard: A. Marinković, T. Mihalić, T. Hrgetić, A. Mihalić, V. Gabud

NK Zrinski: M. Cesar, A. Šafranko, J. Bistrović

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Došk: Ivica Šalković 84711

NK Crnac: Mihael Nikolić 4434

NK Plavi: Antonio Husnjak 2966

NK Mladost B: Kristijan Budimir 6729

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Došk: Igrač Ivica Šalković (84711)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Crnac: Igrač Mihael Nikolić (4434)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Plavi: Igrač Antonio Husnjak (2966)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

NK Mladost B: Igrač Kristijan Budimir (6729)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12.  KOLU

NK Dinamo: M. Grgurić, D. Tunić

 NK Standard: A. Mihalić, V. Gabud

NK Plavi: S. Nika

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Standard: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ZAPAD

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Aršanj: A. Tandarić, I. Šimunija

NK Podravac: M. Mikolčić

NK Slaven: K. Kovačević

NK Sloga DS: A. Petrušić, I. Prajo

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12.  KOLU

NK Podravac: M. Mikolčić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Slaven Detkovac: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna zbog neopravdanog ne dolaska na utakmicu stalnog natjecanja u kategoriji seniora. .Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

NK Slaven Detkovac: Na temelju članka 72. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna zbog nepravilnog nastupanja igrača Renata Bosanca, igrača koji je inače registriran za NK Brana iz Bačevca. Klub jedužan uplatiti kaznu na žiro raču ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

NK Brana Bačevac: Igrač Renato Bosanac kažnjava se na temelju članka 72. DP HNS zabranom igranaj na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna započinje teći 03.05. 2021.

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI-ISTOK

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 11. KOLA

NK Orešac: D. Novosel, D. Borbaš, B. Jugović

NK Kozice: M. Filipović, M. Božić

NK Slavonac: T. Nikolaus

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 12.  KOLU

NK Orešac: D. Borbaš, B. Jugović

NK Slavonac: T. Nikolaus

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 14. KOLA

NK Rezovac: M. Grahovac, D. Grahovac

NK Virovitica: D. Zagorac

NK Mladost M: T. Grđan

NK Papuk: D. Maha, A. Egner, D. Čorluka

NK Standard: B. Sraka

NK Mikleuš: M. Kovač, M. Babac

NK Suhopolje: M. Fištrović, B. Vidić, D. Šaub, S. Pešut

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 15.  KOLU

NK Mladost M: T. Grđan.

NK Rezovac: D. Grahovac

NK Suhopolje: M. Fištrović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Gradina: A. Rajnović, L. Viljevac, I. Večera

NK Mladost M: R. Lukaček, I. Jukić, M. Mikić

NK Papuk: H. Bejzak, P. Sudarić, I. Bartolić, A. Knežević, D. Pavoković

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Papuk: Petar Čes 235881

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Papuk: Igrač Petar Čes (235881)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 03.05. 2021.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Papuk: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

 

NK Mladost 1930: 300,00 kazna

NK Rezovac: 300,00+300,00 kazna

NK Mikleuš: 1.000,00 +300,00  kazna

NK Standard: 300,00 kazna

NK S. Brezovica: 300,00 kazna

NK Meljani: 500,00 kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 130,00 kazna dio+1.000,00+1.500,00 kazna

NK Papuk: 300,00 kazna-juniori

NK Slatina: 300,00 kazna+830,00-dug ŽNS

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

 

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.



Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.