Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   18.05.2018.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 22. KOLA

NK Graničar: M. Lebinac, K. Petrinić

NK Gradina: G. Peić

NK Podravac: B. Dmitrović, G. Kizivat

NK Lukač 05: K. Blažeković, M. Holec, M. Lončar, M. Jugović, D. Tepeš, V. Juhaz

NK Zrinski: K. Bračun

NK Suhopolje: Z. Lončarek, L. Štefanec

NK Rezovac: S. Subota

NK Mladost 1930: M. Car, J. Štiglec

NK Bratstvo: M. Pšihistal, A. Bijuk, D. Jendrašić, V. Bajivić

NK Mladost Čać: D. Periša, M. Milovac

NK Voćin: M. Lach

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Podravac: Ante Slavić 1341

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Podravac: Igrač Ante Slavić (1341)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.05. 2018

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 23.  KOLU

NK Lukač 05: M. Lončar, K. Blažeković, M. Jugović, V. Juhaz

NK Bratstvo: M. Pšihistal, A. Bijuk, D. Jendrašić

NK Graničar: M. Lebinac

NK Rezovac: S. Subota

NK Gradina: G. Peić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Lukač 05: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 19. KOLA

NK Mladost V: M. Šelimber

NK Omladinac: F. Jeličić, M. Deskar, D. Godeč

NK Bilogora 1947; D. Papić, J. Čoklo

NK Turanovac: J. Draganić

NK Drava: I. Delić, L. Paulović, S. Plužarić, D. Deskar

NK Croatia: M. Balažić

NK Podgorje: I. Čavar

NK S. Brezovica: S. Brođanac, Z. Viljevac

NK Bušetina: K. Veg

Isključeni igrači:

NK Turanovac: Josip Draganić 2686

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Turanovac: Igrač Josip Draganić (2686)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 20. KOLU:

NK S. Brezovica: S. Brođanac

NK Drava: D. Deskar, I. Delić, S. Plužrić

NK Bilogora 1947: J. Čoklo

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 19. Kola

NK Tehničar: S. Stupar

NK Sloga: F. Pranjić, D. Jurlina, I. Banić

NK Standard: l. Marinković, M. Hrgetić, A. Kovač

NK Munja: S. Klješčik, D. Garić, L. Vida

NK Došk: M. Velić, D. Brkić

NK Plavi: K. Gojmerac, K. Mikulčić

NK Crnac: D. Radisavljević

NK Mladost B: A. Dobrović

NK Čeralije: A. Čović, J. Tomić

Isključeni igrači:

NK Došk: Tilen Marić 5556

NK Mladost B: Stjepan Beneš

NK Čeralije: Miroslav Tomić 4478

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Došk: Igrač Tilen Marin (5556)  kažnjava se na temelju članka 57.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

NK Ćeralije: Igrač Miroslav Tomić (4478)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

NK Mladost B: Igrač Stjepanj Beneš (3428)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 20. KOLU:

NK Standard: A.Kovač

NK Došk: M. Velić, D. Brkić

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Ćeralije: Na temelju članka 121.a u svezi s člankom 53.  DP HNS suspendira se predstavnik kluba Pera Perić zbog  prijetnji, psovanja i vrijeđanja službenih osoba sudaca za vrijeme i nakon utakmice. Molim predstavnike klubova, suce utakmice, delegata i imenovanog da dostave dopunsko izvješće o događajima koji su prethodili prekidu.

NK Ćeralije: Na temelju članka 121.a u svezi s člankom 53.  DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv predsjednika kluba Mike Tomića zbog  prijetnji, psovanja i vrijeđanja službenih osoba sudaca za vrijeme i nakon utakmice i to u vrijeme neodrađene kazne. Molim predstavnike klubova, suce utakmice, delegata i imenovanog da dostave dopunsko izvješće o događajima koji su prethodili prekidu.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 15. KOLA

NK Mladost: B. Borondić, T. Mrak

NK Graničar: J. Zadecki, M. Knežević, Ž. Tambić

NK Sloga DS: J. Kršić, I. Podravac, M. Podravac, M. Deak

NK Dinamo: M. Iličić

NK Turnašica: M. Šelember

NK Podravac: T. Dokuš, M. Mikolčić

NK Bilogorac: F. Strunjak

NK Brana: J. Kolovica

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 16. KOLU:

NK Brana: J. Kolovica

NK Bilogorac: F. Strunjak

NK Sloga DS: I. Podravac, M. Podravac

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Sloga DS: Na temelju članka 121.a u svezi s člankom 53.  DP HNS suspendira se predstavnik kluba Miroslav Vojvodić zbog  prijetnji, psovanja i vrijeđanja službenih osoba sudaca nakon utakmice. Molim predstavnike klubova, suce utakmice, delegata i imenovanog da dostave dopunsko izvješće o događajima koji su prethodili prekidu.

NK Sloga DS: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 15. KOLA

NK Grabić: A. Korman, J. Tušek

NK Dinamo: I. Tošić

NK Orešac: D. Borbaš

NK Slaven: S. Ivošević

NK Kozice: M. Filipović, D. Barišić, S. Zagorac

Isključeni igrači:

NK Meljani: Manuel Presječan 4815

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Meljani: Igrač Manuel Presječan (4815)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 16. KOLU:

NK Kozive: M. Filipović

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 15. KOLA

NK Miljevci: T. Grđan

NK Gradina: D. Kocijan, Ž. Modrić

NK Pitomača: J. Pelc

NK Podgorje: M. Molnar

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 16. KOLU:

NK Podgorje: M. Molnar

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA JUNIORI A

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 13. KOLA

NK Omladinac: R. Marek

NK Sokol: M. Meter

NK Bratstvo: S. Hokman, A. Bijuk, P. Babić, V. Bajivić, P. Abalić

NK Turanovac: M. Taušan, Stjepan Jovanović, Ronald Jagica

Isključeni igrači:

NK Omladinac: Renato Marek 518

NK Turanovac: Dario Begović 2884, Stjepan Jovanović 10431, Ronald Jagica 10316

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Omladinac: Igrač Renato Marek (518)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.05. 2018

NK Turanovac: Igrač Dario Begović (2884)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

                   Igrač Stjepan Jovanović (10431)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.05. 2018

                  Igrač Ronald Jagica (10316)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 14.05. 2018

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Lukač 05: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan kaznu uplatiti u roku o tri dana od dana objave kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ.

NK Lukač 05: Na temelju članka 70. DP HNS pokreće se disciplinski postupak protiv klub  zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan se očitovati u roku od tri dana od dana objave o razlozima nenastupanja.

NK Tuanovac: Na temelju članka 121.a u svezi s člankom 53.  DP HNS suspendira se predstavnik kluba Anđelko Vidak zbog  prijetnji, psovanja i vrijeđanja službenih osoba sudaca nakon utakmice. Molim predstavnike klubova, suce utakmice, delegata i imenovanog da dostave dopunsko izvješće o događajima koji su prethodili prekidu.

NK Bratstvo: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Turanovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA pioniri

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA . KOLA

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 101. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Turanovac: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ U roku od osam dana od dana objave.

NK Zrinski: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan kaznu uplatiti u roku o tri dana od dana objave kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ SKUPINA seniori-kup

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA polufinale. KOLA

NK Virovitica: K. Crvenka, S. Marković

NK Bušetina: T. Šarić, M. Brođanac, S. Slanac

NK Suhopolje: H. Javorović, M. Čađavčan

NK Pitomača: F. Škaro, M. Prlić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ SKUPINA kadeti-kup

IGRAČI KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA polufinale. KOLA

NK Voćin: E. Simonović, F.Simonović

NK Suhopolje: L. Lokinger

NK Slatina: L. Šokac, I. Stjepić

Isključeni igrači:

NK Voćin: Robert Tašić 5395

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Voćin: Igrač Robert Tašić (5395)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 14.05. 2018

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 14.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 138. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Bilogora : 1030(16)+920(17)+995(19)

NK Lukač 04: 300 kazna+500 kazna

NK Mikleuš: 80 (M. Pravda dug od 13.5. 2017.)

NK Turanovac: 500 kazna+300 kazna

NK Bratstvo: 300 kazna

NK Sloga Dugo Selo: 300 kazna

NK Dinamo Četekovac: 300 Kazna

NK S. Brezovica: 230 kuna- (Horvatinović)+118(18)

NK Gradina: 260 kuna-(Barbara Vidović Volenik)+ 240(Mirela Brkić)+ 270 (Tomislav Valent)+150+1090(211030(22)

NK Graničar: 979(14)

NK Voćin: 1150(18)+150 +1230(19)+1050(19)

NK Napredak: 980(13)+1130(16), 1017(18)

NK Mladost B: 935(13)+970(17)

NK Došk: 300 kazna

NK Zrinski: 500 kazna

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)+1000(kazna)

NK Tehničar: 990(14)+1020(16)+940(19)

NK Došk: 1190(16)

NK Grabić: 520(10)+690(12)+740(15)

NK Orešac: 690(10)+680(13)+730(15)

NK Mladost Čač: 1100(17)

NK Mladost M: 500 kazna

NK Grabić: 2240 dug žns

NK Slavonac: 430(11)+750(13)

NK Slaven: 1000(kazna)+710(12)+836(14)

NK Vaška: 930(12)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.