Registracije igrača

Registracije igrača   |   30.07.2021.ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

SJEDNICA 30.07.2021 Članak
NK "NK BRATSTVO (GB)", GORNJE BAZJE  
Mihael Kajzer (NK Gradina, Gradina) 34/2
Sven Udovičić (NK No limit, Virovitica) 34/2
Karlo Kajzer (NK Gradina, Gradina) 34/2
NK "NK PODGORJE", PODGORJE  
Miro Čubrlo (NK Sveti Đurađ, Sveti Đurađ) 34/1
Marijo Šelember (NK Sveti Đurađ, Sveti Đurađ) 22-34/2
Mihael Komar (NK Mladost Vukosavljevica, Vukosavljevica) 22-34/2
Marino Grizelj (NK Sveti Đurađ, Sveti Đurađ) 22-34/2
NK "NK DRAVA", TEREZINO POLJE  
Mario Židak (NK Drava, Terezino Polje) 34/1
NK "NK OREŠAC", OREŠAC  
Roberto Lukinić (NK Napredak (Ru), Rušani) 22-34/2
Nikola Ivanović (NK Napredak (Ru), Rušani) 22-34/2
NK "HNK LUKAČ-05", LUKAČ  
Tihomir Tenjeri (NK Drava (PS), Podravske Sesvete) 34/2
NK "NK SLOGA DUGO SELO", DUGO SELO  
Ramesh Godar 35/1
Patrik Han (NK Bratstvo (GB), Gornje Bazje) 34/2
Luka Podnar (NK Gradina, Gradina) 34/2
Dhaneshwar Rijal 35/1
Sijan Wagle 35/1
NK "NK BOROVA", BOROVA  
Gabrijel Solar (NK Suhopolje, Suhopolje) 34/2
Petar Galic (NK Pitomača, Pitomača) 34/1
Niko Vrbos (NK Plavi, Jugovo Polje) 34/1
Leo Horvatinović (NK Graničar Bušetina, Bušetina) 22-34/2
Zdenko Slipčević (NK No limit, Virovitica) 22-34/2
Leo Jelovečki (NK Bratstvo (GB), Gornje Bazje) 22-34/2
NK "NK NO LIMIT", VIROVITICA  
Tin Vukić (NK Sokol (M), Milanovac) 22-34/2
Mihael Škvarić (NK Sokol (M), Milanovac) 22-34/2
Mario Mavračić (NK Gradina, Gradina) 22-34/2
NK "ŽNK VIROVITICA", VIROVITICA  
Matija Česnik (NK Suhopolje, Suhopolje) 22-34/2
Romano Ljušaj (NK Suhopolje, Suhopolje) 22-34/2
NK "NK SUHOPOLJE", SUHOPOLJE  
Hrvoje Juhas (NK Gradina, Gradina) 22-34/2
Borna Brođanac (NK Plavi, Jugovo Polje) 34/1
Novica Marčetić (NK Gradina, Gradina) 22-34/2
Miroslav Laslo (NK Rezovac, Rezovac) 22-34/2
Milenko Marčetić (NK Gradina, Gradina) 22-34/2
Mihajlo Marčetić (NK Gradina, Gradina) 22-34/2
Dean Klemen (NK Pitomača, Pitomača) 22-34/2
NK "NK GRANIČAR BUŠETINA", BUŠETINA  
Ronaldo Meszeš (ŽNK Virovitica, Virovitica) 34/2
Stjepan Viljevac (ŽNK Virovitica, Virovitica) 34/2
Filip Kukolj (ŽNK Virovitica, Virovitica) 34/2
Patrik Kvrgnjaš (ŽNK Virovitica, Virovitica) 34/2
Borna Mimić (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Josip Čoklo (NK Bilogora 1947, Špišić Bukovica) 22-34/2
NK "NK REZOVAC", REZOVAC  
Nikola Pleša (ŽNK Virovitica, Virovitica) 34/2
Franjo Marčić (NK Plavi, Jugovo Polje) 34/1
Marin Ivić (NK Voćin, Voćin) 22-34/2
Mateo Lončarić (NK Sveti Đurađ, Sveti Đurađ) 22-34/2BRISANJA IGRAČA

SJEDNICA 30.07.2021
NK "NK SLATINA", SLATINA
Luander Paz Rodrigues jer odlazi u inozemstvo.
NK "ŽNK VIROVITICA", VIROVITICA
Josip Tambić jer odlazi na područje drugog saveza.
Gabriel Jurišić jer odlazi na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA

Registracija kluba
Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama te rješenja Upravnog odjela za opću
upravu i imovinska prava Virovitičko-podravske
županije KLASA:UP/I-230-02/09-01/38;URBROJ:
2189-06-01/01-09-02 od 20.studenog 2009.godine i
KLASA:UP/I-230-02/19-01/31; URBROJ: 2189-
06/01-19-02 od 22.srpnja 2019.godine, registrira se
Nogometni klub „ŠKOLA NOGOMETA
ORAHOVICA“ sa sjedištem u Orahovici, S.Radića
1.

SJEDNICA 29.07.2021 Članak
NK "ŠN ORAHOVICA", ORAHOVICA  
Karlo Adžaga (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Leon Ament (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Florijan Čočaj (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Patrik Barić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Dean Barukčić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Marko Belobradić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Mateo Boltadžija (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Duje Brajnović (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Marko Bučanac (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Gabrijel Dubaić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Patrik Dubovečak (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Gabriel Džajkić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Jakov Džajkić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Domagoj Đurina (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Borna Grgurinović (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Alen Jakočić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Tony Jović (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Emanuel Jurlina (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Ivan Kadežabek (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Jan Kadežabek (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Jure Klanac (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Kata Klanac (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Roko Klanac (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Kristijan Kolert (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Vanja Kovač (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Jan Kratzl (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Borna Kršija (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Jakov Lazić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Matej Matek (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Petra Matek (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Marko Mesinger (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Toni Mikić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Borna Mitrović (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Naomi Opat (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Noa Opat (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Tin Patkoš (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Franka Pavelić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Roko Pavelić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Luka Potalec (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Tadeo Pranjić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Filip Prica (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Robert Prica (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Marko Prša (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Roko Rađenović (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Filip Šalek (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Mathias Šincek (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Vedran Špoljarić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Jura Vulić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Ivan Zeman (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Ivana Zeman (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Sven Zeman (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Darijo Krmpotić 34/2
NK "NK PAPUK (O)", ORAHOVICA  
Gabriel Čalić 35/1
Siniša Dmitrović 35/1
Matej Filipović 35/1
Mateo Šporčić 35/1
Dirijan Hačić 35/1
Ivan Jelenčić (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Matej Klanica (NK Mladost Čačinci, Čačinci) 34/1
Borna Meašić (NK Mladost 1930, Čađavica) 22-34/2
Petar Zavada (NK Papuk (O), Orahovica) 34/1BRISANJA IGRAČA

SJEDNICA 29.07.2021
NK "NK KLADARE", KLADARE
Antun Mostovljan jer odlazi na područje drugog saveza.
Manuel Radelić jer odlazi na područje drugog saveza.
NK "NK PAPUK (O)", ORAHOVICA
Benjamin Radinković jer odlazi na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE PITOMAČA

BRISANJA IGRAČA

SJEDNICA 29.07.2021
NK "NK KLADARE", KLADARE
Antun Mostovljan jer odlazi na područje drugog saveza.
Manuel Radelić jer odlazi na područje drugog saveza.
NK "NK PAPUK (O)", ORAHOVICA
Benjamin Radinković jer odlazi na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE SLATINA

SJEDNICA 29.07.2021 Članak
NK "NK MLADOST BAKIĆ", BAKIĆ  
Mateo Tomeković (NK Standard, Nova Šarovka) 34/2
Karlo Černi (NK Mladost Bakić, Bakić) 34/1
NK "NK STANDARD", NOVA ŠAROVKA  
Nino Hrgetić (NK Standard, Nova Šarovka) 34/1
NK "NK MIKLEUŠ", MIKLEUŠ  
Matko Miklošević (NK Mladost Miljevci, Miljevci) 22-34/2
Dražen Despotović (NK Mladost Miljevci, Miljevci) 34/2
Josip Birčić (NK Crnac, Crnac) 22-34/2SJEDNICA 30.07.2021
NK "NK SLATINA", SLATINA
Luander Paz Rodrigues jer odlazi u inozemstvo.
NK "ŽNK VIROVITICA", VIROVITICA
Josip Tambić jer odlazi na područje drugog saveza.
Gabriel Jurišić jer odlazi na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA

SJEDNICA 30.07.2021 Članak
NK "NK MLADOST ČAČINCI", ČAČINCI  
Tomislav Kurtić (NK Zrinski (NB), Nova Bukovica) 22-34/2
Tomy Znika (NK Zrinski (NB), Nova Bukovica) 22-34/2
Matija Ognjenović (NK Slaven Belupo, Koprivnica) 22-34/2
Matko Špoljarić (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
Ivan Kolembus (NK Mladost Miljevci, Miljevci) 22-34/2
NK "ŠN ORAHOVICA", ORAHOVICA  
Ivano Zeman (NK Papuk (O), Orahovica) 22-34/2
NK "NK DOŠK DOLCI", DOLCI  
Boris Cabicar (NK Mladost 1930, Čađavica) 22-34/2
NK "NK PAPUK (O)", ORAHOVICA  
Goran Dmitrović 35/1

 

SJEDNICA 30.07.2021 Članak
NK "NK MUNJA", VELIKI RASTOVAC  
Toni Vukalović (NK Crnac, Crnac) 34/2
Domagoj Kiš (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Josip Vida (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Robert Sudarić (NK Mladost 1930, Čađavica) 22-34/2
NK "NK DOŠK DOLCI", DOLCI  
Ante Lebo (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Matija Zeman (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Antonio Čapo (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2
Marko Čandrlja (NK Sloga Zdenci, Zdenci) 22-34/2BRISANJA IGRAČANOGOMETNO SREDIŠTE SLATINA

SJEDNICA 30.07.2021 Članak
NK "NK ZRINSKI (NB)", NOVA BUKOVICA  
Filip Turković (NK Mladost Čačinci, Čačinci) 22-34/2
Leon Tuzlak (NK Slatina, Slatina) 22-34/2
Matej Bračun (NK Slatina, Slatina) 22-34/2
NK "NK PODRAVAC (SO)", SOPJE  
Mihael Šoštar (NK Gradina, Gradina) 22-34/2
Antonio Jugović (NK Gradina, Gradina) 22-34/2

Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.