Odluka o preregistraciji klubova i igrača

  Registracije igrača         14.12.2022.

 
Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača


Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, dana 21.11.2022.godine donijela je
                                             O D L U K U
o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama


1. U 2023. godini preregistraciju svih igrača/ica (dalje: igrača) obvezno će obaviti svi županijski nogometni savezi (ŽNS) i nogometna središta (NS) ovlaštena za registraciju klubova i igrača. Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava „Comet“.. Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ ništavna je.


2. Preregistracija igrača obavljat će se u slijedećim razdobljima:
a) za igrače klubova Supersport HNL, Prve i Druge NL, Supersport Prve HNLŽ u razdoblju od 18. 01. (srijeda) do 15. 02. 2022. (srijeda).
b) za igrače Supersport Prve HMNL i Prve HMNLŽ u razdoblju
od 09. 01. (ponedjeljak) do 03. 02. 2022. (petak);
c) za igrače Trećih NL, Međužupanijskih nogometnih liga, Druge HNLŽ, u razdoblju
od 18. 01. (srijeda) do 28. 02. 2022. (utorak).
d) za igrače Druge HMNL u razdoblju od 09. 01. (ponedjeljak) do 28. 02. 2022. (utorak).
e) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice,
malonogometaši, veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog ŽNS-a, s tim da se preregistracija treba obaviti u razdoblju najranije od 18. 01. (srijeda) do najkasnije 28.02.2022. (utorak). Odluku o razdoblju preregistracije ŽNS-i objavljuju u svojim službenim glasilima i glasilima NS-a.


3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji prethodi prvom danu preregistracije, i to:
a) igrači profesionalci
b) ustupljeni igrači u klubu u kojem je igrač ustupljen
c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistrirati.


4. Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije.


5. Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub po odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici „dosadašnji član“
upisati ime kluba u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici „napomena“ upisati „nije preregistriran“. Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.
Ako kub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistrira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju.
Ukoliko klub to ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba.
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b u produženom roku, koji ne može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju.


6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su preregistrirani po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja preregistracije i čije su registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a.
2.
Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija,
provest će se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima.


7. U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije sljedeću dokumentaciju:
a) Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će sadržavati sljedeće podatke:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- COMET ID igrača,
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis igrača za preregistraciju iz ovog članka Odluke, treba biti ispisan iz COMET sustava te potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za ispis istih, predviđene radnje će obaviti nadležni ŽNS ili NS.
Pisane upute klubovima i ŽNS-ima/NS-ima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u COMET sustavu te na web stranici HNS-a  https://hns-cff.hr/hns/registracije/


8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za provođenje preregistracije, a koju utvrđuje izvršni odbor ŽNS-a. Brisovnica za nepreregistrirane igrače se izdaje uz pristojbu čija je visina ranije utvrđena.


9. Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici:
a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno obraćajući pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,
b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili objavom u službenom glasilu nadležnog ŽNS/NS.
U postupku preregistracije u 2023.godini, nije potrebno izdavati nove sportske iskaznice, niti za jednu kategoriju preregistriranih igrača.


10. Odluke o obavljenim preregistracijama objavljuju se u službenim glasilima ŽNS/NS, a za igrače klubova Supersport HNL , Prve, Druge NL, Trećih NL , Supersport Prve HNLŽ i Supersport Prve HMNL,
te ustupljenih igrača iz klubova navedenih liga, objavljuju se u službenim zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i preregistracijama na web stranici HNS-a, sukladno odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama.


Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 15.02.2022
b) za igrače klubova iz točke 2/b ove Odluke do 03.02.2022.
c) za igrače klubova iz točke 2/c, 2/d i 2/e ove Odluke do 28.02.2022.


11. Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili objave odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a.
12. Tijelo ŽNS/NS nadležno za registraciju odgovorno je za vođenje evidencije registriranih igrača u elektronskom sustavu „Comet“, kao i za ispravnost podataka koji se vode u evidenciji.


13. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 21.11.2022.


Predsjednik komisije za ovjeru registracija HNS-a
. Robert UROIĆ s.r.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće