Odluka o preregistraciji igrača

Registracije igrača   |   07.12.2020.

 U ovoj godini smo, iako bitno hendikepirani novonastalom situacijom i nemogućnosti direktnog kontakta kroz razne edukacije, ipak uspjeli napraviti prijelaz na nove PVC sportske iskaznice, kao i olakšani proces registracija igrača i njihovih ugovora, bez direktnog kontakta ili dolaženja u registracijske centre. Bilo je problema, naročito s video uputama o novim procesima, ali smatram da je ova faza ipak u velikoj mjeri prošla uspješno. Sukladno odredbama novog Pravilnika o statusu igrača i registracijama, koji je na snazi od ljeta ove godine, preregistracija igrača od sada se vrši svake godine.

Tako ćemo istu izvršiti u zimskom prijelaznom roku, ali u olakšanom obliku, jer u ovoj preregistraciji nećemo niti jednoj generaciji igrača mijenjati sportske iskaznice, jer su ionako svi morali postavljati nove fotografije prije ispisa novih PVC iskaznica početkom ove godine. Sam proces preregistracije se nije mijenjao od siječnja ove godine te je vrlo jednostavan i služi samo kako bi klubovi dobili priliku pročistiti svoje igračko članstvo od onih igrača , koji iz bilo kojeg razloga nisu kod njih više aktivni. Svi detalji su u priloženoj Odluci, koja je jučer izašla i u Glasniku HNS-a i stoji postavljena na web stranici HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/(propisi).

Molim samo da dodatno obratite pozornost da se novim Pravilnikom, zimski prijelazni rok za igrače futsal klubova promijenio i počinje već 07.siječnja pa za njih i preregistracija počinje istog datuma.

 

Za sve eventualne nejasnoće ili upite stojim Vam na raspolaganju uz nadu da ćemo se uskoro moći svi zajedno ponovno vidjeti i uživo rješavati svu problematiku, koja se pojavljuje. O svim ostalim novostima vezanim uz registracije i COMET sustav, biti ćete pravodobno obaviješteni, a iste će biti i objavljene na prethodno navedenom linku HNS-a. Također, molim Vas da ažurirate e-mail podatke svojeg registracijskog centra , jer se događa da se pojedini moji mailovi vraćaju neisporučeni (pošaljite ih na mail registracije@hns-cff.hr  i na mail antonija.burazer@hns-cff.hr).

 

Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, dana 02.12.2020.godine donijela je


                                      O D L U K U                                                        o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama


1. U 2021. godini preregistraciju svih igrača/ica (dalje: igrača) obvezno će obaviti svi županijski nogometni savezi (ŽNS) i nogometna središta (NS) ovlaštena za registraciju klubova i igrača. Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava „Comet“, a sukladno članku 15. Pravilnika o statusu igrača i registracijama. Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ ništavna je.
2. Preregistracija igrača obavljat će se u slijedećim razdobljima:
a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ u razdoblju od 18. 01. (ponedjeljak) do 15. 02. 2021. (ponedjeljak).
b) za igrače Prve HMNL od 07.01. (četvrtak) do 03.02.2021. (srijeda)
c) za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige, Druge HNLŽ, u razdoblju od 18. 01. (ponedjeljak) do 01. 03. 2021. (ponedjeljak).
d) za igrače Druge HMNL od 07.01. (četvrtak) do 01. 03. 2021. (ponedjeljak).
e) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, malonogometaši, veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog ŽNS-a, s tim da se preregistracija treba obaviti u razdoblju od 18. 01. (ponedjeljak) do 01. 03. 2021. (ponedjeljak). Odluku o razdoblju preregistracije ŽNS-i objavljuju u svojim službenim glasilima i glasilima NS-a.
3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji prethodi prvom danu preregistracije, i to:
a) igrači profesionalci
b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen
c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistirati.
4. Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije.
5. Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub po odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici „dosadašnji član“ upisati ime kluba u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici „napomena“ upisati „nije preregistriran“. Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.
Ako kub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju. Ukoliko klub to ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba.
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b u produženom roku, koji ne može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju.
6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su preregistrirani po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja preregistracije i čije su registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a.
Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija, provest će se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima.
7. U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije sljedeću dokumentaciju:
Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će sadržavati sljedeće podatke:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- broj dosadašnje registracije,
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis u ime kluba potpisuje osoba ovlaštena zastupati klub.
Materijali za preregistraciju iz članka 7/a ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i ovjereni od strane kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za ispis istih, predviđene radnje će obaviti nadležni ŽNS ili NS.
Pisane upute klubovima i ŽNS-ima/NS-ima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u COMET sustavu te na web stranici HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/
8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za provođenje preregistracije , a koju utvrđuje izvršni odbor ŽNS-a. Brisovnica za nepreregistirane igrače se izdaje uz pristojbu čija je visina ranije utvrđena.
9. Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici:
a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno obraćajući pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,
b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili objavom u službenom glasilu nadležnog ŽNS/NS.
U postupku preregistracije iznimno u 2021.godini, nije potrebno izdavati nove sportske iskaznice, niti za jednu kategoriju preregistriranih igrača.
10. Odluke o obavljenim preregistarcijama objavljuju se u službenim glasilima ŽNS/NS, a za igrače klubova Prve, Druge i Treće HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL, te ustupljenih igrača iz klubova navedenih liga, objavljuju se u službenim zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i preregistracijama na web stranici HNS-a, sukladno odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama.
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 15.02.2021
b) za igrače klubova iz točke 2/b ove Odluke do 03.02.2021.
c) za igrače klubova iz točke 2/c, 2/d i 2/e ove Odluke do 08.03.2021. (jedna sjednica nakon
01.03.2021.)
11. Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili objave odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a.
12. Tijelo ŽNS/NS nadležno za registraciju odgovorno je za vođenje evidencije registriranih igrača u elektronskom sustavu „Comet“, kao i za ispravnost podataka koji se vode u evidenciji.
13. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 02.12.2020.
Predsjednik komisije za ovjeru registracija HNS-a
. Robert UROIĆ s.r.Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.