Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   08.10.2020.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 9. KOLA

NK Ćeralije: Josip Tomić, A. Čović

NK Podravac: T. Sopjanac

NK Graničar Bušetina: S. Spudić

NK Gradina: M. Šoštar, M. Puškarić, Z. Juhaz, V. Kaladić

NK Dinamo: I. Troha, B. Kujević

NK Borova: M. Gegić

NK Mikleuš: J. Pejić, R. Škulj

NK Mladost Čač: I. Mužar, D. Petrović, N. Krmpotić

NK Voćin: A. Jaković

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Rezovac: Mateo Tomić 2808

NK Ćeralije: Roko Tomić 9414, Ivan Čović 2229, Jaokim Tomić 8350

NK Slavonija: Vanja Dragojević 423

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Slavonija: Igrač Vanja Dragojević (423)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 05.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 10.  KOLU

NK Mladost Čać: D. Petrović

NK Gradina: M. Šoštar

NK Podravac: T. Sopjanac

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Rezovac: Na temelju članka 136. a u svezi s člankom 57. i 58. DP HNS suspendira se  igrač Mateo Tomić zbog fizičkog napada na protivničke igrače grubim odgurivanjem. Molimo predstavnike klubova, delegata i suce utakmice da dostave dopunsko izvješće o događanjima na utakmici u Rezovcu i incindentu koji je prethodio navedenom događaju i to u roku od tri dana od dana objave.

NK Rezovac: Na temelju članka 154. DP HNS disciplinski sudac uvažava zahtjev za ponhavljanjem disciplinskog postupka igrača Ivana Krznarića zbog naknadno podnesenih činjenica u svoju korist te se istom ukida prijašnja odluka i određuje kazna zabrane igranja na četiri prvenstvene ili kup utakmice. 

NK Ćeralije: Na temelju članka 136. a u svezi s člankom 57. i 58. DP HNS suspendiraju se sljedeći igrači Roko Tomić, Ivan Čović i Jaokim Tomić zbog fizičkog napada na protivničke igrače i nanošenja fizičkih ozljeda. Molimo predstavnike klubova, delegata i suce utakmice da dostave dopunsko izvješće o događanjima na utakmici u Rezovcu i incindentu koji je prethodio navedenom događaju i to u roku od tri dana od dana objave.

NK Rezovac:  Predstavnik kluba Stjepan Pleša  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  opomenom.

NK Ćeralije: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Ćeralije: Na temelju članka 97. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neispunjavanja kriterija za nasut u natjecanju odnosno klub nema prijavljenog trenera sa odgovarajućem licencom. Klub je dužan u roku od mjesec dana iznaći rješenje i regulirati obvezu iz natjecanja. Klub je dužan uplatiti novčanu kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dan objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 6. KOLA

NK Drava: D. Rajnović

NK Croatia: M. Pavić, J. Milaković

NK S. Đurađ: D. Pandur, I. Čavarušić

NK Napredak: M. Zagorac, M. Krpeljević

NK Sokol: T. Ojdanić

NK Lukač 05: M. Draganić, A. Bardić

NK Kladare: A. Maresić, B. Markovinović, R. Greguraš, I. Demšić

NK Dinamo KD: I. Škrablin

NK Podgorje: L. Vukšić, T. Feketija, A. Đureš, J. Gerić-predstavnik

NK Napredak: H. Juhas, A. Matić, M. Zagorac

NK Sokol: A. Haić

NK Croatia: D. Pecek

ISKLJUČENI IGRAČI

NK S. Đurađ: Josip Điketa 3785

NK Lukač 05: Hrvoje Pakšec 2083

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK S. Đurađ: Igrač Josip Điketa (3785)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 05.10. 2020.

NK Lukač 05: Igrač Hrvoje Pakšec (2083)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 05.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 7.  KOLU

NK Croatia: M. Pavić

NK Kladare: I. Demšić, R. Greguraš

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK S. Đurađ: Predstavnik kluba Ivana Čavarušić  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom obavljanja funkcije na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 05.10. 2020.

NK  Napredak Rušani: Na temelju članka 97. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neispunjavanja kriterija za nasut u natjecanju odnosno klub nema prijavljenog trenera sa odgovarajućem licencom. Klub je dužan u roku od mjesec dana iznaći rješenje i regulirati obvezu iz natjecanja. Klub je dužan uplatiti novčanu kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dan objave.

NK Dinamo Kapela Dvor: Na temelju članka 97. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neispunjavanja kriterija za nasut u natjecanju odnosno klub nema prijavljenog trenera sa odgovarajućem licencom. Klub je dužan u roku od mjesec dana iznaći rješenje i regulirati obvezu iz natjecanja. Klub je dužan uplatiti novčanu kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dan objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Standard: T. Mihalić, A. Mihalić

NK Crnac: Ž. Ivić

NK Plavi: M. Marović

NK Dinamo J: D. Brezec, G. Vicić, I. Vicić, D. Tunić, T. Čmarec

NK Mladost B: A. Horvat, K. Budimir, A. Prpić, D. Pavlić, B. Dmitrović, D. Vilček

NK Došk: M. Velić, M. Vida, I. Šalković, M. Šalek, M. Čepek

NK Munja: L. Vida, M. Bošnjak, G. Bulić, D.S.F. Douglas

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

NK Munja: L. Vida

NK Došk: M. Velić

NK Mladost B: A. Horvat

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Dinamo Josipovo: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Mladost Bakić: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Došk: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ZAPAD -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Slaven: A. Gojević, M. Najcer

NK Turnašica: I. Kovačević

NK Brana: I. Miota, A. Matić, D. Miota

NK Podravac: L. Šanjek, I. Deskar

NK Otrovanec: M. Kovač

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Turnašica: Ivan Kovač 2277

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Turnašica: Igrač Ivan Kovač (2277)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 05.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

NK Brana: D. Miota

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ-ISTOK -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Slavonac: A. Nikolaus

NK Kozice: G. Hetrih, M. Lovaković, D. Vukomanović, M. Filipović

NK Meljani: D. Pandur

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Slavonac: Josip Puškarić 1499

NK Kozice: Marijan Božić 2325

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Slavonac: Igrač Josip Puškarić (1499)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 05.10. 2020.

NK Kozice: Igrač Marijan Božić (2325)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 05.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Kozice: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

NK Kozice: Na temelju članka 97. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neispunjavanja kriterija za nasut u natjecanju odnosno klub nema prijavljenog trenera sa odgovarajućem licencom. Klub je dužan u roku od mjesec dana iznaći rješenje i regulirati obvezu iz natjecanja. Klub je dužan uplatiti novčanu kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dan objave.

NK Meljani: Na temelju članka 97. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna zbog neispunjavanja kriterija za nasut u natjecanju odnosno klub nema prijavljenog trenera sa odgovarajućem licencom. Klub je dužan u roku od mjesec dana iznaći rješenje i regulirati obvezu iz natjecanja. Klub je dužan uplatiti novčanu kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dan objave.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Standard: T. Tušek

ISKLJUČENI IGRAČI

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK S. Đurađ: E. Buzuk

NK Rezovac: M. Minauf

NK Bratstvo: D. Crnojević, D. Crnojević (4), L. Ladović

NK Gradina: D. Martinović, L. Dorić, A. Rajnović, I. Smiljanić

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Bratstvo: Dejan Mioljević 2978

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Bratstvo: Igrač Dejan Mioljević (2978)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 05.10. 2020.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 49. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

NK Bratstvo: D. Crnojević

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:    

 

Na temelju članka 139. ,a u svezi s člankom 95. DP HNS disciplinski sudac donosi opomenu pred odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Ćeralije: 300,00 kazna

NK Croatia: 300,00-kazna

NK Dinamo J: 300,00 kazna

NK Mladost Bakić: 300,00 kazna

NK Došk: 300,00 kazna

NK Kozice: 300,00 kazna

NK Munja: 500,00 kazna

NK Brana: 770,00(kup 25.08.)

NK S. Brezovica: 560,00(3 kolo-Orač, Lisaka)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 300,00-kazna

NK Slatina: 300,00 kazna

NK Papuk: 1.950,00(članarina žns iz 2019.)+300,00-kazna

 

Na temelju članka  95. DP HNS disciplinski sudac donosi  odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Turanovac: 170,00 (Duvnjak)+180,00(Blažević)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

UPOZORENJE PRED SUSPENZIJU

  Za sve klubove koji nisu izvršili uplatu za troškove natjecanja a čiji datum nose računi od 10.09.2020. godine.

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.