Disciplinski sudac ŽNL

Disciplinski sudac   |   19.09.2018.

Disciplinski sudac – županijski

DISCIPLINSKI SUDAC I ŽNL – VPŽ -KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 5. KOLA

NK Sloga: F. Pranjić, V. Virag

NK Slavonija: M. Lach, P. Fotez

NK Bratstvo: N. Kristić, V. Bajivić

NK Lukač 05: K. Blažeković, M. Jugović

NK Suhopolje: R. Prugovečki

NK Rezovac: A. Ilijašević, I. Krznarić

NK Bušetina: L. Brlas

NK Mladost Čać: I. Jukić, D. Periša, B. Biondić

NK Podravac: A. Krušelj, M. Jerešić, B. Androš

NK Graničar: D. Čančar

ISKLJUČENI IGRAČI

NK Graničar: Zoran Černeli 553

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

NK Graničar: Igrač Zoran Černeli (553)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 17.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 6.  KOLU

NK Bušetina 1947: L. Brlas

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. KOLA

NK Sokol: M. Lanščak, K. Biondić

NK Dinamo: M. Iličić, J. Iličić

NK Mladost V: J. Kovač, M. Jandrić

NK Gradina: G. Solar, V. Puškarić

NK Turanovac: V. Taušan, T. Zalogaj, M. Rukavina

NK Podgorje: L. Vukšić

NK S. Đurađ: D. Hudi, M. Rajnović

NK Drava: D. Pakšec, D. Deskar

NK Omladinac: A. Čupen, M. Krmpotić, I. Bistrović

NK Bilogora 1947: S. Deskar, P. Djak

Isključeni igrači:

NK Mladost V: Manuel Šelimber 2174

NK Turanovac: Josip Draganić 2686, Valentino Meštrić 2742

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Mladost V: Igrač Manuel Šelimber (2174)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 17.09. 2018.

NK Turanovac: Igrač Valentino Meštrić (2742)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica. Kazna teče od 17.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5. KOLU:

NK Bilogora 1947: P. Djak

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Turanovac: Na temelju članka 121. i 137.a u svezi s člankom 53. točke b. i člankom 58. DP HNS suspendira se igrač Josip Draganić (2686) zbog prijetnji i psovanja službene osobe utakmice (sudac) za vrijeme i nakon završetka utakmice. Molim predstavnike klubova, delegata i  suce utakmice da dostave dopunska izvješća u roku od tri dana od dana objave o navedenim događajima na  utakmici.

NK Turanovac: Na temelju članka 121. i 137.a u svezi s člankom 53. točke b. i člankom 58. DP HNS suspendira se predstavnik kluba Nenad Brođanac  zbog prijetnji i psovanja službene osobe utakmice (sudac) za vrijeme i nakon završetka utakmice. Molim predstavnike klubova, delegata i  suce utakmice da dostave dopunska izvješća u roku od tri dana od dana objave o navedenim događajima na  utakmici.

NK Napredak: Na temelju članka 70. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna zbog neopravdanog nenastupanja na utakmici stalnog natjecanja. Klub je dužan uplatiti kaznu na žiro račun ŽNS VPŽ u roku od osam dana od dana objave.

NK Turanovac: Na temelju članka 93. i 95. DP HNS kažnjava se klub upozorenjem zbog neizvršavanja obveza i odluka saveza a koje se odnose na uspostavu comet sustava i rada u istom.

NK Turanovac: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC II ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 4. Kola

NK Kozice: M. Filipović

NK Standard: T. Makar, A. Mihalić

NK Zrinski: T. Lukić

NK Ćeralija: A. Ćović

NK Mladost B:M. Beneš

NK Došk: T. Sitar, D. Brkić, M. Mikolčić, D. Šteger, T. Marić 5556

NK Borova: A. Stupar

NK Mladost M: F. Javorović

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 5. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

NK Došk: Na temelju članka 54. točke 1a. DP HNS kažnjava se klub novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna zbog dobivenih pet i više opomena ili isključenja na jedno prvenstvenoj utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ZAPAD- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 3. KOLA

NK S. Brezovica: T. Čađavčan, D. Šuvak

NK Brana: A. Matić, J. Zadecki

NK Podravec: D. Bastalić, A. Glogovšek

NK Slaven: A. Husnjak, Ž. Lebinac, P. Mikić, D. Valenteković

NK Otrovanec: M. Pavleković

NK Sloga: T. Kovačević, M. Novosel, M. Podravac, I. Podravac

Isključeni igrači:

NK Otrovanec: Marino Dikšić 7668

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Otrovanec: Igrač Marino Dikšić (7668)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 17.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 4. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC III ŽNL – VPŽ – ISTOK- KATEGORIJA SENIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 3. KOLA

NK Plavi: D. Dujmović, M. Marović

NK Meljani: D. Pandur

NK Slavonac:I. Mađarić, D. Čavlović

NK Vaška: I. Brdarić, D. Ružić, H. Ivanec

NK Dinamo: M. Ivček

NK Krčevine: M. Vrlika

NK Grabić: A. Boc, Ž. Vuk

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 4. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –KATEGORIJA VETERANI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 3. KOLA

NK Virovitica: D. Zagorac, L. Mlinarić, M. Đurđević

NK Mladost M: I. Marinović

NK Pitomača: B. Bedeković

NK Podgorje: D. Buđak, A. Dukarić, S. Pešut

NK Mikleuš: R. Grabar

Isključeni igrači:

NK Papuk: Ajdin Šahinović 6126

NK Pitomača: Mladen Mađar 230

NK Podgorje: Mirko Molnar 399

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA

NK Papuk: Igrač Ajdin Šahinović (6126)  kažnjava se na temelju članka 50.  DP HNS  zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna teče od 17.09. 2018.

NK Pitomača: Igrač Mladen Mađar (230)  kažnjava se na temelju članka 53.  DP HNS  zabranom igranja na tri (3) prvenstvene ili kup utakmice. Kazna teče od 17.09. 2018.

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 4. KOLU

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE

NK Podgorje: Na temelju članka 121. i 137.a u svezi s člankom 53. točke b. i člankom 58. DP HNS suspendira se igrač Mirko Molnar (399) zbog povlačenja za dres, prijetnji i psovanja službene osobe utakmice (sudac) za vrijeme i nakon završetka utakmice. Molim predstavnike klubova, delegata -  suce utakmice da dostave dopunska izvješća u roku od tri dana od dana objave o navedenim događajima na  utakmici.

 

DISCIPLINSKI SUDAC  ŽNL – VPŽ –  KATEGORIJA JUNIORI

IGRAČI  KOJIMA SU IZREČENE JAVNE OPOMENE NA UTAKMICAMA 2. KOLA

NK Zrinski: R. Majdanđić, M. Banović

NK Munja: M. Jukić, D. Kralj, I. Kolmbus

NK Voćin: K. Volf, D. Lejčić, A. Tašić

NK Slatina: M. Rastija

NK Slavonija: G. Matovina, D. Krpačić, Z. Vencl, M. Pelikan

NK Standard: M. Hrgetić, M. Tomeković, L. Marinković

NK Ćeralije: F. Djorđević, I. Đorđević

NK Podgorje: M. Horvat, N. Feketija

NK Pitomača: N. Sučić, E. Kovačić

Isključeni igrači:

KAZNE ISKLJUČENIM IGRAČIMA:

IGRAČI KOJI ZBOG TRI  JAVNE OPOMENE SUKLADNO ČLANKU 48. DP HNS NEMAJU PRAVO NASTUPA U 3. KOLU:

OSTALE DISCIPLINSKE MJERE:

 

Na temelju članka 138. DP HNS disciplinski sudac donosi odluku o suspenziji sljedećih klubova zbog dugovanja prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ:

NK Mladost čačinci: 2290 (Sl. osobE  2 i 4 kolo)

NK Mladost 1930: 600 kuna(kazne)

NK Bilogora 1947: 950(3)

NK Suhopolje: 300 kuna(kazna)

NK Podravac Sopje: 300(26 kolo)+320(Vidović-Volenik)

NK Crnac:1180(1)+300(kazna)

NK Sloga Zdenci: 100 (Hrženjak)

NK Mikleuš: 150(Gebaj)

NK Bilogora : 1030(16)+920(17)+995(19)+860(21)+970(1)

NK Lukač 04: 300 kazna+500 kazna

NK Turanovac: 500 kazna+300 kazna

NK Brana: 720(kup)

NK S. Brezovica: 830(kup)

NK Napredak:  1000(kazna)+1060(1)

NK Miholjac: 1080(14)+500(kazna)

NK Slaven: 680(kup)

Predstavnici klubova dužni su prije početka utakmice predočiti delegatu utakmice potvrdu da su obveze prema službenim osobama i tijelima ŽNS VPŽ izmirene u cijelosti.

Ukoliko klubovi ne izvrše svoje obveze do navedenog termina suspenzija ostaje na snazi.

Obaviještavaju se klubovi koji nisu izmiri obveze prema ŽNS VPŽ  da od sljedećeg kola nastupa suspenzije  te podliježu diciplinskom pravilniku.

 

 Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.